Guangxi gurluşyk in Engineeringenerligi

Pikirleri baýrakly taslamalara öwürýäris.

Sitata soraň

Profil

Kompaniýa

1958-nji ýylda esaslandyrylan bu kompaniýa, “Fortune 500” kompaniýasy “Greenland Group” -yň garamagyndaky Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Toparynyň doly golçur kärhanasydyr.Gurluşyk göteriji maşyn senagatynda öňdebaryjy kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ýurtda önümçilik ygtyýarnamasyny alan ilkinji dört öndürijiniň biri we bu ugurda kuwwaty bu pudakda dördünji orunda durýar.

KOREBIR >>

taslamalar meselesi

 • PROJECTS PROJECTS

  40

  TASLAMALAR
 • YEARS OF EXPERIENCE YEARS OF EXPERIENCE

  64

  Tejribe ýyllary
 • QUALIFIED STUFF QUALIFIED STUFF

  7

  SÖALGI STUFF
 • MACHINERIES MACHINERIES

  1958

  Maşynlar

NTP bilen işlemek isleýärsiňizmi?

Roadol gurluşyk hyzmatlarymyz, garaşylýan ýüklere we ýaramazlaşma mehanizmlerine degişlilikde ýol materiallarynyň özüni alyp barşyna düşünmäge kömek edýär.Roadol materiallarynyň we önümleriniň öndürijiligini we dowamlylygyny barlamak we bahalandyrmak üçin tejribämiz we tejribämiz bar.
T NEWZE

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sitata soraň