About Us

Biz hakda

Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Topary Gurluşyk Maşynlary Önümçilik Ltd.

In engineeringenerçilik enjamlary öndürmek pudagynda öňdebaryjy kärhana

Kompaniýanyň tertibi

1. 1958-nji ýylda döredilen bu kompaniýa, “Fortune 500” Greenland Group kompaniýasynyň garamagyndaky Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Toparynyň doly golçur kärhanasydyr.

2. Gurluşyk göteriji maşyn senagatynda öňdebaryjy kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana, ýurtda önümçilik ygtyýarnamasyny alan ilkinji dört öndürijiniň biri we bu ugurda kuwwaty bu pudakda dördünji orunda durýar.

3. Bali (PuMiao) we Wuming-de iki bazasy bar, 360,000 inedördül metr önümçilik zawody, doly awtomatiki döwrebap gaýtadan işleýän enjamlaryň 1200-den gowrak toplumy we ýyllyk önümçilik kuwwaty 3 milliard ýuandan gowrak.

4. Akylly önümçiligi kämilleşdirmek we önümçilik bazalaryny özgertmek öňe sürülýär we ýyllyk önümçilik kuwwaty 5 milliard ýuandan ýokary bolan senagat bazasy gurlar.

5. Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi Aziýa, Günbatar Aziýa, Afrika, Europeewropa we Okeaniýa ýaly 30 ýurtda we sebitde daşary ýurtlarda satuw ulgamlary döredildi we önümler Gazagystana, Al Algerir we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Häzirki wagtda bu kompaniýa Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki sebitlerde on gowrak ofis açdy.

Şahadatnama

||

Işewürlik ygtyýarnamasy

Kompaniýanyň ady:Guangxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Topary Gurluşyk Maşynlary Önümçilik Ltd.

Salgysy:2-nji Pu Ling ýoly, Pumiao şäherçesi, nongning etraby, Nanning, Guangxi, Hytaý

Işewür hasaba alyş belgisi:91450000198229651j

Kanuny wekil:Faşen Liang

Tehnologiýa güýji

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana

Awtonom Sebit Kärhanasy Tehnologiýa Merkezi

Guangxi-de meşhur marka önümleri

Guangxi meşhur söwda belligi

35 patent

20 ülňülere başlyklyk etmek we gatnaşmak

Welaýat we ministrlik derejesinden ýokary taslamalar

Döwlet gözlegleri 15 million ýuana