All-steel attached lifting scaffolding

Polatdan ýasalan göteriji skaf

Şanxi Gurluşyk In Engineeringenerçilik Toparynyň Bolite taslamasynyň siwilizlenen gurluşyk meýdançasynyň sergisinde we mahabat ýygnagynda NTP markasy dakylýan göteriji skafing doly üstünlik gazandy.

2021-nji ýylyň maý aýynda Hytaýyň Guangdong şäherinde NTP markasy siwilizlenen gurluşyk meýdançasynyň sergisini mahabatlandyryş ýygnagy üstünlikli geçirildi.

Müşderiler berkidilen göteriji skafyň hilini barlamak we önümiň gurluşyna jikme-jik düşünmek üçin zawoda baryp görýärler

Gurnama meýdançasynda işçiler gurluş böleklerini ýygnaýarlar.

NTP markasy polatdan ýasalan göteriji skaf, uzak aralykdaky hil we howpsuzlyk taslamalarynyň biridir.