Construction Lifts

Gurluşyk liftleri

 • SC200/200 dual-purpose variable frequency double-cage construction hoist for pulling people and cargo

  Adamlary we ýükleri çekmek üçin SC200 / 200 goşa maksatly üýtgeýän ýygylykly goşa kapasaly gurluşyk göteriji

  Önümiň beýany

  Dişli we raf geçiriji bilen gurluşyk göterijisi.Esasan belent binalarda we aşa beýik binalarda adamlary we ýükleri götermek üçin ulanylýar.Işgärleri we harytlary dikligine dik we çalt daşamak üçin häzirki zaman beýik binalaryň zerurlyklaryna düşünýär.Esasy gurluşyk meýdançasy Dik transport enjamlary.

 • SC200/200 Angle adjustable intelligent double cage construction elevator

  SC200 / 200 Burçy sazlap boljak akylly goşa kapasa gurluşyk lifti

  Önümiň beýany

  Dişli we raf geçiriji bilen gurluşyk göterijisi.Esasan belent binalarda we aşa beýik binalarda adamlary we ýükleri götermek üçin ulanylýar.Işgärleri we harytlary dikligine dik we çalt daşamak üçin häzirki zaman beýik binalaryň zerurlyklaryna düşünýär.Esasy gurluşyk meýdançasy Dik transport enjamlary.

 • SC100N Hoistway single cage construction hoist

  SC100N Hoistway ýeke kapasanyň gurluşyk göterijisi

  Önümiň beýany

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen gurluşyk göteriji önümler iki kategoriýa bölünýär: SC gurluşyk göterijisi we SC ýük gurluşyk göterijisi.Şolaryň arasynda, SC100N görnüşli ýokary göterijilik ýeke kapasaly gurluşyk göteriji, deslapky gurluşygyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp biler.Liftiň ýokary göteriliş ýollaryny ulanyp dik dik daşamak üçin goşa maksatly göteriji enjam.Içerki SS görnüşi (çekiş görnüşli polat sim) gurluşyk göterijileri üçin iň oňat çalyşma.Dadyp görüň.

 • SC100/100 Single-drive intelligent cargo double-cage construction elevator

  SC100 / 100 -eke hereketlendiriji akylly ýük goşa kapasaly gurluşyk lifti

  Önümiň beýany

  Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen gurluşyk göteriji önümler iki kategoriýa bölünýär: SC gurluşyk göterijisi we SC ýük gurluşyk göterijisi.Şolaryň arasynda, SC100 / 100 ýük gurluşyk lifti, diwara gurlan gollanma demirýol çarçuwasy we hereketlendiriji hökmünde dişli we tekerli dik transport maşynydyr.Derrik lifti çalyşmak üçin işlenip düzülen täze önüm.Bir kapasly ýük gurluşyk göterijisine we goşa kapasly ýük gurluşyk göterijisine bölmek bolar.