Engineering Case

In Engineeringenerçilik işi

Mýanmaryň onangon, Yankin Rd-de ýerleşýän “Yankin PPP” Ösüş Taslamasynda

Kompaniýanyň synag we sergi meýdançalarynda ...

Kamboja şazadasynyň uniwersal merkezi taslamasynda (Sihanoukwil köşgüniň golaýynda) ...

Gazagystana ýörite otly bilen iberiler ....

Abu Dabide ýaryş taslamasynda ...

Guangxi şäheriniň Nanning şäherindäki köp taslamada giňden ulanylýar