Marketing network

Marketing ulgamy

“Guangxi” gurluşyk enjamlary dünýä hyzmat edýär

“Guangxi” gurluşyk enjamlary Günorta-Gündogar Aziýa, Merkezi Aziýa, Günbatar Aziýa, Afrika, Europeewropa we Okeaniýa ýaly 30 ýurtda we sebitde satuw toruny döretdi we önümleri Gazagystana, Al Algerir we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Häzirki wagtda bu kompaniýa Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we beýleki sebitlerde on gowrak ofis açdy.

Ussatlygy öwretmek

Uzak okuw taryhy we baý tejribe

Nazary okuw

Müşderi we jemgyýet üçin hünärmen operatorlary taýýarlamak üçin ýokary hilli mugallymlar topary, ajaýyp okuw enjamlary we okuw gurşawy bolan öndüriji hökmünde ýeke-täk okuw jaýy.

Amaly okuw

Hünär: Signal işgäri, diň kran sürüjisi, gurluşyk göteriji sürüji, diň kran gurluşyk liftini gurmak we sökmek, skaf göteriji operator.