Tower Crane

Minara Kran

 • flat-top tower crane

  tekiz diňli kran

  Esasy aýratynlyklary

  1. Minaranyň krany ýokarky, şonuň üçin kosmosdan peýdalanmakda ýokary we kranlaryň klasterdäki işleýşine laýyk gelýär.

  2.Jibler we galstuklar bolmazdan, diňiň dikliginiň beýikligi pesdir we enjamlary götermek üçin gurnama işiniň talaplaryny azaltmak üçin jibleri beýiklige ýygnap bolar;

  3.Jibiň ýokarky akord hasasy aşaky akord çybygy bir tarapa gysylanda dartylýar, şeýlelik bilen gurluşyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin ýadawlyk we durnuksyzlyk mümkinçiligini azaldýar.

 • Topkit tower crane

  Topkit diňiniň krany

  Esasy aýratynlyklary

  Berkidilen diňiň kran balansy we bum, diňiň ýokarsyna galstuklar bilen birikdirilýär.Tekiz kelleli diňli kran bilen deňeşdirilende, onuň agramy has ýeňil, gurluşy ýönekeý we durnukly.

 • Luffing tower crane

  Luffing diňiniň krany

  Esasy aýratynlyklary:

  1. “Luffing boom” görnüşli diňli kran, jibiň üsti bilen çişirilişe düşünýär, şeýlelik bilen beýlekileriň giňişligine girmezlik üçin iş ýerini netijeli azaldar.

  2. Minara toparynyň işleýşinde minaranyň kran jibiniň özara päsgelçiliginiň öňüni alyp bolar.

 • Tower Crane Mast Section

  “Tower Crane Mast” bölümi

  Adaty kwadrat bölümi bolan demir panjara gurluşy bolup, onuň esasy wezipesi diňiň kranyny ýeterlik beýiklik bilen üpjün etmekdir.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen dürli görnüşli diň kranlarynyň esasy gurluşy üçin ulanylýar.